ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550322
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030159
รหัส Obec 6 หลัก :
  550322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbotong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบ่อทอง
ตำบล :
  สะบ้าย้อย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300196
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม พ.ศ. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขวัญดาหลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะบ้าย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง


นางสาวปวีณา จิตจริงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน