ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550324
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  550324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKTOK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกตก
ตำบล :
  ทุ่งพอ
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074370332
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  bankoktokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขวัญเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกตก


นางละม้าย เงินนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน