ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550326
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  550326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลักบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplukbo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปลักบ่อ
ตำบล :
  สะบ้าย้อย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  088-3990316
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ก.ย.2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขวัญเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลักบ่อ


นายจรัญ รองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน