ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550327
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  550327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฉลุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchalung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสนี
ตำบล :
  ทุ่งพอ
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074531823
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ธันวาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สัตตคีรีมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฉลุง


นายประเสริฐ ไชยพยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน