ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550328
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  550328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungphlai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งไพล
ตำบล :
  เขาแดง
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074318382
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันตคีรีมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล


นายไวพจน์ จิตมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน