ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูหา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550329
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  550329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูหา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhuha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปลายนา
ตำบล :
  คูหา
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  bankhuha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:16:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูหา


นายประทีป เนาวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูหา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน