ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550330
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030145
รหัส Obec 6 หลัก :
  550330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takientong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านซาว
ตำบล :
  ทุ่งพอ
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  0973545521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2505
อีเมล์ :
  Takientong2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สัตตคีรีมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง


นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน