ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล่องควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550331
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  550331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านล่องควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlongkoun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านล่องควน
ตำบล :
  คูหา
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  longkhuanschool137@gmailcom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะบ้าย้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:09:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านล่องควน


นางโสภา สายจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน