ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550333
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030132
รหัส Obec 6 หลัก :
  550333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถํ้าตลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAMTALOD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านถ้ำตลอด
ตำบล :
  เขาแดง
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สัสตคีรีมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด


นายอุทัย บุญเพชรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถํ้าตลอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน