ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหิดล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550334
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030133
รหัส Obec 6 หลัก :
  550334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหิดล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mahidol School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสวนชาม
ตำบล :
  เขาแดง
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074-894723
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/10/2508
อีเมล์ :
  adulmahidol@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สัตตคีรีมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหิดลผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน