ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550336
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030135
รหัส Obec 6 หลัก :
  550336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaytoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยเต่า
ตำบล :
  คูหา
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  089-9763054
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2523
อีเมล์ :
  banhuaitaosk3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูดาหลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเต่า


นายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน