ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550337
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  550337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอลอมุดอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankorlormudor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคอลอมุดอ
ตำบล :
  จะแหน
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  colomudo_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะแหน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:38:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ


นางจรวยพร บรรจงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน