ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมุนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550338
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  550338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมุนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmunee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านมุนี
ตำบล :
  จะแหน
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300194
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะแหน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12:35:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมุนี


นายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมุนี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน