ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550339
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  550339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมาะลาแต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Molatae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเมาะลาแต
ตำบล :
  ทุ่งพอ
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074890857
โทรสาร :
  074890857
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ธันวาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูดาหลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต


นางประภาพรรณ ชุมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน