ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุโสะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550341
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  550341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุโสะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Susoh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสุโสะ
ตำบล :
  ธารคีรี
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  school_206@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนจตุรพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:56:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุโสะ


นายยุทธ มุสิกะชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน