ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550342
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  550342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasart-chula 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำยะ
ตำบล :
  บาโหย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  0892996251
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  thamchu2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาสูง - ห้วยลึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาโหย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1


นายสุนทร ไชยขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน