ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโหย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550343
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030152
รหัส Obec 6 หลัก :
  550343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาโหย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbahoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบาโหย
ตำบล :
  บาโหย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  073263335
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  school_208@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาโหย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาโหย


นายพิชิต ศรีมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโหย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน