ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550344
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030169
รหัส Obec 6 หลัก :
  550344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watyangthongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองทราย
ตำบล :
  ทุ่งหมอ
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90240
โทรศัพท์ :
  074585184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  Schoolyangthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:33:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)


นายสมควร จันทรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน