ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550345
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030167
รหัส Obec 6 หลัก :
  550345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อเกดวิจิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bookedwijitwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพญา
ตำบล :
  ทุ่งหมอ
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90240
โทรศัพท์ :
  074585187
โทรสาร :
  074300235
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2504
อีเมล์ :
  school_103@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหมอท่าโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา


นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน