ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550348
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  550348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปาดัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanpadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปาดังเบซาร์
ตำบล :
  ปาดังเบซาร์
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90240
โทรศัพท์ :
  074521007
โทรสาร :
  074521998
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  choomchonbanpadang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปาดังเบซาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:36:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง


นายถนอม สุขคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน