ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชาติตระการโกศล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550349
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  550349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชาติตระการโกศล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHATAGARGOSOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางควาย
ตำบล :
  ทุ่งหมอ
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90240
โทรศัพท์ :
  074241475
โทรสาร :
  074241475
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชาติตระการโกศล


นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน