ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550351
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  550351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิท ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangwanwit 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขารูปช้าง
ตำบล :
  ปาดังเบซาร์
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90240
โทรศัพท์ :
  074300180
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/0208
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปาดังเบซาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาดังเบซาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:44:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒


นางอุษา มู่เก็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน