ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแงะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550356
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  550356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองแงะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGNGAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลองแงะ
ตำบล :
  พังลา
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90170
โทรศัพท์ :
  074541163
โทรสาร :
  074541163
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพังลา - เขามีเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองแงะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:53:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองแงะ


นายธงไชย อนันตพรรค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน