ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550359
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  550359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 80
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังปริง
ตำบล :
  เขามีเกียรติ
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90170
โทรศัพท์ :
  074523440
โทรสาร :
  074452287
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2474
อีเมล์ :
  school_119@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปริก พังลา เขามีเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขามีเกียรติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)


นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน