ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงก็อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550360
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030186
รหัส Obec 6 หลัก :
  550360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดม่วงก็อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Moung Kong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านม่วงก็อง
ตำบล :
  พังลา
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90170
โทรศัพท์ :
  074542706
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขามีเกียรติ พังลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:56:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดม่วงก็องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงก็อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน