ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550361
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  550361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantapho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  ท่าโพธิ์
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90170
โทรศัพท์ :
  074536738
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  Banthapho_s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09:51:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์


นางสาวอภิญญา สุรินราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน