ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550362
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  550362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสองพี่น้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsongpeenong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสองพี่น้อง
ตำบล :
  ท่าโพธิ์
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90170
โทรศัพท์ :
  074536723
โทรสาร :
  074536723
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ก.ค. 2462
อีเมล์ :
  spn2462@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหมอ-ท่าโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง


นายสุเจต บุญโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน