ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550363
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  550363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีวิเทศสังฆาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSRIVITED SANGKARAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านด่านนอก
ตำบล :
  สำนักขาม
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90320
โทรศัพท์ :
  074398929
โทรสาร :
  074398929
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิ.ย.2506
อีเมล์ :
  sen-pie@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม


นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน