ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุเตียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550364
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030188
รหัส Obec 6 หลัก :
  550364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุเตียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpruteaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพรุเตียว
ตำบล :
  สำนักขาม
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90320
โทรศัพท์ :
  074301235
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 22:21:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุเตียว


นายวิรัต โต๊ะเส็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน