ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสํานักขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550365
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030189
รหัส Obec 6 หลัก :
  550365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสํานักขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samnukkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสำนักขาม
ตำบล :
  สำนักขาม
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90320
โทรศัพท์ :
  074411954
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2507
อีเมล์ :
  samnakkham123@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสํานักขาม


นางสุพรรณี มหาพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสํานักขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน