ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนํ้าลัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550366
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030192
รหัส Obec 6 หลัก :
  550366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนํ้าลัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamlad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำลัด
ตำบล :
  สำนักแต้ว
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  074411906
โทรสาร :
  074411906
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2497
อีเมล์ :
  school_097@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขามีเกียรติ สำนักแต้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักแต้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนํ้าลัด


นางวิภานันท์ ทองเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนํ้าลัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน