ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550370
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  550370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหน่ำฮั้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannumhua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหน่ำฮั้ว
ตำบล :
  สำนักขาม
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  074-379971
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว


นายณัชพล นิลสุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน