ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนตานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550371
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  550371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนตานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUANTANEE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านควนตานี
ตำบล :
  สำนักแต้ว
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ย.28
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักแต้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 20:45:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนตานี


นายสมคิด เพียรกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน