ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับโกบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550372
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  550372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับโกบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthapkop
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทับโกบ
ตำบล :
  สำนักขาม
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  074523101
โทรสาร :
  074523101
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/5/2555
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับโกบ


นายทิวา คงเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับโกบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน