ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550374
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  550374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangkho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านยางเกาะ
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเกาะ


นางอนันดา ไชยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน