ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550375
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  550375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barn Prik Tai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปริกใต้
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  074298013
โทรสาร :
  074298013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/02/2504
อีเมล์ :
  banpriktai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)


นายอุทิศ อมรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน