ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550377
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030172
รหัส Obec 6 หลัก :
  550377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanprick School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตลาดปริก
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  074298014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มกราคม 2472
อีเมล์ :
  pratana20@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)


นายอำนวย สุวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน