ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550379
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030174
รหัส Obec 6 หลัก :
  550379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนเสม็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuansamet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านควนเสม็ด
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  สะเดา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด


นายยงยุทธ อำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเสม็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน