ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550418
รหัส Smis 8 หลัก :
  90020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  550418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banksokmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกเมือง
ตำบล :
  บางเหรียง
อำเภอ :
  ควนเนียง
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90220
โทรศัพท์ :
  087-3983824
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2582
อีเมล์ :
  niran961305@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางเหรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเหรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2