ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550493
รหัส Smis 8 หลัก :
  90032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  550493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จะนะชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHANACHANUPATHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน64
ตำบล :
  คู
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074-890505
โทรสาร :
  074-890506
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  Chanachanu1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์


นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน