ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550496
รหัส Smis 8 หลัก :
  90032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  550496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาทวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nathaweewittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำชิง
ตำบล :
  คลองทราย
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074371018
โทรสาร :
  074371550
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เม.ย. 2516
อีเมล์ :
  ntschool2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:38:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม


นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2