ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550500
รหัส Smis 8 หลัก :
  90032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  550500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะบ้าย้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sabayoiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน209
ตำบล :
  สะบ้าย้อย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074377040
โทรสาร :
  074377115
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sabayoiwittaya@chaiyo.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะบ้าย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:35:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา


นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน