ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550514
รหัส Smis 8 หลัก :
  90022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  550514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HATYAIWITTAYALAI SOMBOONKULKANYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน2/1
ตำบล :
  หาดใหญ่
อำเภอ :
  หาดใหญ่
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90110
โทรศัพท์ :
  074253272
โทรสาร :
  074258346
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ 2487
อีเมล์ :
  angry.mom2685@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:46:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


นายเกษม ทองปัญจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2