ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนอารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140102
รหัส Smis 8 หลัก :
  92020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  140102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนอารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuanaree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านควนอารี
ตำบล :
  บางดี
อำเภอ :
  ห้วยยอด
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92210
โทรศัพท์ :
  099-3139366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทะเลสองห้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนอารี


นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน