ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140116
รหัส Smis 8 หลัก :
  92020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  140116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขากอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAOKOB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขากอบ
ตำบล :
  เขากอบ
อำเภอ :
  ห้วยยอด
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92130
โทรศัพท์ :
  075577214
โทรสาร :
  075577214
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24พฤศจิกายน2482
อีเมล์ :
  preedajitk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทะเลสองห้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขากอบ


นายสธร พรมชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน