ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140331
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  140331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
ตำบล :
  ทับเที่ยง
อำเภอ :
  เมืองตรัง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92000
โทรศัพท์ :
  0-7521-8792
โทรสาร :
  075210792
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 พฤศจิกายน 2479
อีเมล์ :
  sparachinee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10:07:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


นายสุมิตร สามห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2