ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140338
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  140338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  YANTAKHAORATTACHANUPATHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน300
ตำบล :
  ย่านตาขาว
อำเภอ :
  ย่านตาขาว
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92140
โทรศัพท์ :
  0-7528-1474
โทรสาร :
  0-7528-1134
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  yantakao@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  500 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:09:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2