ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140340
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  140340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิเชียรมาตุ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WICHIENMATU2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกทราย
ตำบล :
  โพรงจระเข้
อำเภอ :
  ย่านตาขาว
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92140
โทรศัพท์ :
  0-75576031
โทรสาร :
  075576032
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2537
อีเมล์ :
  wichienmatu2@wch2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปลันดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพรงจระเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 21:01:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2


นางรัตนี ลิ่มพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน