ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340260
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  340260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัทลุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phatthalung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  คูหาสวรรค์
อำเภอ :
  เมืองพัทลุง
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-613022
โทรสาร :
  074612071
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2448
อีเมล์ :
  patpoomom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พัทลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:55:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัทลุง


นายมณี เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2