ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340262
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  340262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัทลุงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pattalungpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน100
ตำบล :
  ควนมะพร้าว
อำเภอ :
  เมืองพัทลุง
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-612146-7
โทรสาร :
  074840452
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  patpi93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนมะพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม


นายสมพร กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2